söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiMilli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama...


Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama...

Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü emrine İlköğretim/ortaokul mezunları için 12. dereceden 8 adet ve lise ve dengi okul mezunları için 10. dereceden 4 adet hizmetli kadrosu tahsis edilmiştir.

Yetiştirme Yurtlarında bakılan ve korunan çocuklardan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla işe yerleştirmek üzere başvuruda bulunanların atamalarında kullanılmak üzere, Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü emrine İlköğretim/ortaokul mezunları için 12. dereceden 8 adet ve lise ve dengi okul mezunları için 10. dereceden 4 adet hizmetli kadrosu tahsis edilmiştir.
"Bahsi geçen kadrolar için yapılacak sınava dair"
02/03/1995 tarihli ve 22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlügˆe giren “Korunmaya  Muhtaç Çocukların  I·s¸e Yerles¸tirilmesine  I·lis¸kin Tüzük” hükümlerine göre korunmaya muhtaç  çocukların atanmaları amacıyla yapılacak sınavlar kurumlara bırakılmıs¸tır.     Bakanlıgˆımızda bu görevini, il millî egˆitim müdürlükleri aracılıgˆıyla  I·lk Defa Devlet Kamu  Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar I·çin Mecburi Yeterlik ve Yarıs¸ma Sınavları  Genel Yönetmeligˆindeki usul ve esaslar çerçevesinde 2003 yılına kadar  yerine getirmis¸tir. Ancak;  söz  konusu Yönetmelik, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlügˆe giren  “Kamu Hizmetlerine I·lk Defa Atanacaklar I·çin Yapılacak  Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik”in  29’uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıs¸tır.    Bu itibarla; 2005 yılında atanacak olan korunmaya muhtaç çocuklar için yapılacak sınavın nasıl ve  hangi mevzuat hükümlerine göre yapılacagˆı yönünde tereddüde düs¸ülmüs¸ ve durum Sosyal Hizmetler ve  Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügˆünden sorulmus¸tur.  
Yazılı sınavın yapılacagˆı 18/07/2010 tarihi itibariyle 40 yas¸ından gün almamıs¸ olmak,    s¸artının yerine getirilebilmesi için hesaplama s¸u  s¸ekilde yapılacaktır.  2010-39=1971   bulunacaktır. Yani 18/07/1971 tarihi ve sonrasında dogˆmus¸ olanların bas¸vuruları kabul  edilecektir. 17/07/1971 tarihinde dogˆmus¸ olan birisi 39 yas¸ını bitirmis¸ ve 40’ıncı yas¸tan  1 gün almıs¸ olacagˆından 17/07/1971 tarihi ve öncesinde dogˆmus¸ olanların bas¸vurusu  kabul edilmeyecektir. 
Söke İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada özetle; "Sınav başvuru yeri Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Atama Hizmitleri Şubesi, Başvuru tarihi 22.06.2010 - 02.07.201 tarihleri arası, sınav tarihi ve saati 18 Temmuz 2010 Pazar günü saat 10.00'da Aydın Ekrem Çiftçi İÖO. Sınava katılmak isteyenlerin son başvuru tarihine kadar Nüfus Cüzdanı aslı ve  Fotokopisi, öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecek iş talep formunu doldurarak Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bizzat başvurmaları gerekmektedir" denildi.

 

Bu haber 1858 kez okundu.

FOTOĞRAF GALERİSİ

Bu habere ait başka fotoğraf bulunmamaktadır.
Yorumlar
    Henüz bu habere ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz