söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiÇalışanlara vergi müjdesi


Çalışanlara vergi müjdesi

Ücretlilerin gelir vergilerindeki yüzde 27’lik dilimin üst sınırı 50 bin liradan 76 bin 200 liraya yükseltiliyor. Üst gelir grubundaki ücretlilere 2 bin 100 TL’ye kadar vergi iadesi yapılacak


Çeşitli konularda düzenlemeler içeren, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 9 maddesi kabul edildi.
         Kabul edilen maddelere göre, gelir vergisi dilimleri ve uygulanacak vergi oranları, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek, ücretlilerin daha geç yüzde 35’lik dilime geçmesi sağlanıyor. Yüzde 27’lik dilimin üst sınırı 50 bin TL’den 76 bin 200 TL’ye çıkarılıyor. Böylece üste gelir grubunda bulunan ücretlilere 2 bin 100 TL’ye kadar vergi iadesi yapılacak.
         Tasarının 6. maddesi üzerinde verilen önergenin kabulüyle vergi diliminin yükseltilmesinden doğacak alacakların ödemesine ilişkin bir düzenleme yapıldı.  Buna göre, 2010 başından itibaren geçerli olması öngörülen bu düzenlemeden doğacak fark, yasanın Resmi Gazete’de yayımını izleyen vergi döneminde beyan edilerek ödenecek.
         Yatırım fonları dahil, sermaye şirketlerinde, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası kazançları için banka ve aracı kurumlarca yapılacak vergi indirimi yüzde 0 (sıfır) olarak yeniden belirleniyor. Böylece daha önce yerli yatırımcılar için aynı gelirlerde uygulanan yüzde 10 oranı, sıfırlanarak yerli ile yabancı arasındaki fark kaldırılıyor.
         Kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilecek. İndirim yapılacak tutar ise ilgili kazancın tutarının yüzde 25’ini aşamayacak.
e-TEBLİGAT

         Tebligat Kanununda sayılan usullere bağlı kalmaksızın tebliğe elverişli elektronik adres aracılığıyla elektronik ortamda da tebligat yapılabilecek.
         Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili olarak her türlü altyapıyı kurmaya ve kurulmuş olanı kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, ayrıca buna ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkili olacak.
         Vergi matrahı takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasında zaman aşımının durmasına yönelik süre bir yılı geçemeyecek.
         TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, verilen kısa aradan sonra yaptığı açıklamada, Meclisin yoğun bir tempoyla çalıştığını belirterek, milletvekilleri ile TBMM’de çalışanlara teşekkür etti. Yakut, bugün saat 14.00’de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

 

Bu haber 1945 kez okundu.

FOTOĞRAF GALERİSİ

Bu habere ait başka fotoğraf bulunmamaktadır.
Yorumlar
    Henüz bu habere ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz