söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiSöke Emek Kültür ve Sanat Platformu; “Emeğin, Çevrenin ve Kültürün Yaşatıldığı Kentler İçin Çağrımızdır”


Söke Emek Kültür ve Sanat Platformu; “Emeğin, Çevrenin ve Kültürün Yaşatıldığı Kentler İçin Çağrımızdır”

 

Aralarında DİSK, Emekli Sen, Eğitim Sen, Eğitim İş, ÇYDD, ADD, Alevi Kültür Derneği Söke Şubelerinin ortaklaşa yer aldıkları "Söke Emek, Kültür ve Sanat Platformu" 31 Mart 2019 yerel seçimleri nedeniyle taleplerini dile getirerek Söke kamuoyuna ortak bir çağrıda bulundular.

Ekonomik krizin, geniş halk kitleleri üzerindeki yıkıcı etkilerinin her gün daha fazla artığı bir dönemden geçtiğimizi belirten "Söke Emek, Kültür ve Sanat Platformu”ndan yapılan açıklama özetle şöyle; “Ülkenin geleceğini ve halkın yaşamını bu derece derinden etkileyen gelişmeler en çok Emek ve Demokrasi Güçlerini ilgilendirmektedir. Baskılara karşı demokrasi, kısıtlamalara karşı özgürlük isteyen bizler içinden geçtiğimiz süreci tek tek değil; emekten, demokrasiden, laiklikten, özgürlüklerden ve barıştan yana bütün toplumsal güçlerle birleşerek aşacağımıza inanıyoruz. Söke Emek Kültür ve Sanat Platformu yerel seçimlerde halkın ihtiyaçları doğrultusunda, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde bir birliktelik ve dayanışma için, Söke kamuoyuna çağrı yapmayı kendine bir görev bilir. Bu ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt eden anlayışları destekleyeceğimizi ve bu ilkelerin 31 Mart’tan sonra, en geniş halk kesimleri ile birlikte hayata geçirilmesinin takipçisi olacağımızı Söke kamuoyu ile paylaşıyoruz;

•Yerel Demokrasiyi geliştirmek, belediye yönetiminde halkın söz ve karar sahibi olmasını garantiye almanın bir aracı olarak bir Kent Meclisi kurulmalıdır.

•Kar değil, toplumsal yarar amaçlı üretim ve hizmet esas alınmalıdır. Emekliler için emekli evleri açılmalı. Buraların işletmeciliği belediyece yapılmalı. Emekli örgütlerine yer tahsis edilmelidir. Emekli nüfusa yönelik hobi bahçeleri oluşturulmalı. Emeklilerin hobi bahçelerine gidiş gelişleri belediyece sağlanmalıdır.

•Kamusal hizmet olarak belediye hizmetleri; serbest piyasa ekonomisi ve ona uyum kapsamında ve kar kaygısıyla yürütülemez. Ekmek ve su fiyatından tutalım toplu ulaşımın belediye hizmetlerinin sürekli zamlanması ya da piyasaya müdahalesizlik ilke edinilerek tüketiciyi koruyacak fiyat belirleme ve tanzim satışlarının terk edilmesi kabul edilemez. Toplu ulaşım ve su kullanımıyla ilgili yoksul halkın temel ihtiyacı kadar olanı ücretsiz ya da ücretsize yakın olmalıdır.

•Belediyeler şirket değildir; yerel kamusal hizmetlerin özelleştirilmesi ve taşeronlaştırılması kabul edilemez.

•İşçi ve kamu emekçi statüsündeki belediye personelinin sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkı hiçbir şekilde engellemez. Ücretler ve sosyal haklar toplu iş sözleşmesiyle belirlenir. Uyuşmazlık halinde yasal grev süreci öncesinde taraflar talep ettikleri takdirde kent meclisinin görüşüne başvurabilirler.

•Üretici ve tüketici kooperatifleriyle, kooperatif birliklerinin kuruluş ve faaliyetleri halkçı belediyecilik tarafından teşvik edilmelidir. Üreticilerin ürünlerinin karşılığını alması, tüketicilerin ise ihtiyaçlarını en ucuz ve kolay şekilde karşılaşması, tüccar/rant belediyeciliğinin karşıtı halkçı belediyeciliğinin ilkelerinden olmalıdır.

•Kadınların her alanda eşit haklara sahip olması ve eşit temsili sağlanmalıdır. Kadınların toplumsal hayata katılımın önünde önemli bir engel olan cinsiyetçi bir iş bölümü engellenmelidir. İş bölümünü toplumsallaştırılarak ortaklaştırmak için sosyal tesisler (kreş, çamaşırhane, atölye ve üretim alanları vb.) açılmalıdır. Kadınların ev içi şiddete karşı güçlenmesini ve korunmasını sağlayacak mekanizmalar(kadın dayanışma merkezleri, sığınma evi, kadın eğitim merkezleri) kurtulmalıdır.

•Başta evsizler olmak üzere beslenme ve barınma ihtiyacı olanlara( öğrenciler için belediye yurt ve öğrenci evleri açılması da dahil olmak üzere bu imkanlar sağlanmalıdır.

•Halk sağlığı hizmetlerinin tüm kent halkına eşit bir şekilde ulaşması belediyelerce garantiye alınmalıdır. Çocuklar için kreş ve yuva, yaşlılar için huzur evleri açılmalıdır.

•Engellilerin yaşamını esas alan bir kent yaşamı için düzenleme yapılmalıdır.

•Yerel yönetimler eğitim alanı da dahil olmak üzere, kültür-sanat hayatının geliştirilmesi için, bu alana (Kültür Merkezi gibi) yatırım yapılmalı ve bu alanda faal kişi ve kurumlardan hizmet için yararlanılmalıdır.

•Kent gençliğinin sosyal, eğitsel, kültürel ihtiyacı karşılanmalı ve gençliğin temsiliyetinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

•Başta kadınlar ve gençler olmak üzere mahalle halkının kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak ve yan yana gelerek dayanışma duygularını teşvik edecek mahalle kültür evleri açılmalıdır. Atatürk Parkı yeniden dizayn edilerek, kadınlara, engellilere, yaşlılara hizmet veren belediyece işletilen sosyal bir alan haline dönüştürülmelidir.

•Halkın yaşam alanı olan kent halkındır ve gelişmesi ve yenilenmesinin planlanması da kent halkının sorunudur. Planlama; yerli-yabancı sermaye gruplarının çıkarları doğrultusunda değil, insanı ve doğayı esas alıp kent halkının ihtiyaçlarından hareket ederek, doğanın korunması gözetilerek yapılmalıdır. Jeotermal Elektrik Santralleri (JES’ler) başta olmak üzere ilçe sınırları içerisinde yapılacak tüm enerji, sanayi ve maden işletmelerinin yapımında halkın onayı alınmalıdır. Öncelikle Menderes Nehri’ndeki kirliliğinin önüne geçilmesi için acilen çalışma başlatılmalıdır. Yeşil alanların betonlaşması önlenmemeli, yeni yeşil alanlar oluşturma çalışmaları başlatılmadır. Organize Sanayi bölgesinde açılan Kâğıt Fabrikası, Seramik Fabrikası, Balık Yem Fabrikası, Batı Söke Çimento Fabrikası, Taş Ocaklarının ve Latmos Bölgesi’nde yapılan maden çalışmalarının insana ve çevreye verdiği/vereceği zararlar takip edilerek gerekli önemler acilen alınmalıdır.

•Belediye bünyesinde tarım dairesi kurularak tarım üretiminin ve tarım alanlarının korunması gerekli tedbirler alınmalı, yerli tohumculuk ve besicilik teşvik edilerek üretici köylüler desteklenmelidir.

•Kentimizde yaşayan tek canlı türünün insanlar olmadığından hareketle; ekolojik dengeyi koruyacak önemler alınmalıdır. Bu nedenle bitki ve hayvan sağlığının gözetilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Sokak hayvanlarının barınma, bakım ve tedavilerinin yapılacağı hayvan bakım evleri geliştirilmelidir.”

 

Bu haber 210 kez okundu.

FOTOĞRAF GALERİSİ

Bu habere ait başka fotoğraf bulunmamaktadır.
Yorumlar
    Henüz bu habere ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz