Ensar Turgut Tekin - ATATÜRK' ÜN VATAN ANLAYIŞ


Ensar Turgut Tekin 

 

ATATÜRK’ ÜN VATAN ANLAYIŞI VE ANADOLU’NUN COĞRAFYADAN TÜRK VATANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: (VATAN BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR, ASLA PARÇALANAMAZ! (M.K. Atatürk)

 

Türkler, dünya Coğrafyası üzerinde bir çok vatanlar kurmuş bir Millettir. Fakat, fethettiği ve coğrafyadan vatana dönüştürdüğü toprakların en azizi olan 1071 Malazgirt Zaferinden buyana Türk kanı ve İslâm imanın birleşmesinden doğan büyük kudretle aldığımız ve alırken de her köşesini ecdat kanıyla suladığımız Anadolu Türkiye’si en azizi ve ebedi vatanımız olmuştur.

Anadolu Tarihi, Türklüğün dört büyük birliği ile üç büyük bölünüşünden yapılmış engin destanının tarihidir. Birlikler içteki cevheri, asaleti; bölünüşler dıştaki badirenin azalmasını gösterir.

İlk birlik Etiler, bu uzun birlikten sonraki bölünüş zamanı da oldukça uzundur. Tarih okyanusunun büyük med ve ceziri Anadolu’dan geçer. Bu olay birinci bölünüş ( ilk Parçalanış) Olur.

Türkiye Türkleri için Milli Tarihin başlangıcı olan, 1071 Malazgirt savaşıyla kazanılan büyük zafer Selçuklu Bayrağı altında ikinci Türk Birliği kurulur. Bizans Ordusunu mahf eden Büyük Asker ve Komutan Alpaslan Malazgirt’te bir çarşaf ucu tutar gibi Anadolu’yu  silkeleyerek bütün Bizans’ı Anadolu’nun üzerinden süpürüp atar!

Fatih’in yaptığını üç buçuk asır önce yapmasına batıdan saldıran Milyonluk Haçlı Orduları engel olduysa da, Anadolu onlara mezar oldu.

Haçlıların tuğyanını (Şiddetli isyanını)  kudurmuş selsularını emerek derinlere gömen toprak gibi, emer ve bağrında eritirken; bu devlet, ne yazık ki doğudan gelen Moğolların zelzelesi ile bir yapı gibi sarsılıp çöker.

Batının med ve cezirini eriten doğunun meddi ile eriyen fakat erittiği Hristiyanlığı az zamanda hrıstiyanlığın beşiğinden kovdurup eridiği putperes Moğolları da çok geçmeden müslümanlaştırarak Anadolu’daki Türklüğü hem yenişiyle hem de yenilişiyle kurtaran Selçuklu Devleti’nin çöküşü ile ikinci bölünüş meydana gelir. 

Uzun yıllar Anadolu; millet bir, hakimiyet çeşitli, büyük millet, küçük devletlere ayrılmış biçimde kalır. (Anadolu Beylikleri Dönemi)

Osmanlı devletinin en büyük şerefi, Anadolu’nun üçüncü birliğini kurmuş olmasıdır. İkinci birliğin bütün öcünü alışı ve 600 sene Türk birliğini cihanşümul bir imparatorluk içinde muhafaza edişindendir.

Üçüncü bölünüş Mondros! Bu bölünüş değil adeta ölümdür!

Dördüncü ve sonuncu birlik; kurtaracak baş Erzurum’da 1919 Temmuz’unun 8.gecesi, yakasından paşalığı, üzerinden ordu müfettişliğini, üstünden resmi üniformasını atarak “ferd-i milletim” dediği ve milletteki civanmertliğe atıldığı gecedir. Halas millette o milletin ferdi olmazsa millet, devlet olmayacak! İşte o gece Mustafa Kemal’in kafasında vatanın bir bütün olduğu ve asla parçalanamayacağı düşüncesi şekillendi. Bu amaçla Sine-i Millete dönüşten başka hiçbir şeyle bu vatanın kurtarılamayacağı fikri bütün benliğine ve dimağına yayıldı. “VATAN BİR BÜTÜNDÜR! ASLA PARÇANAMAZ!“ İlkesi doğdu. O yaşamış ve görmüştü ki yedi düvelin mermileri ile alev alev yanan Çanakkale destanını bu milletin evlatları yaratmıştı. O, onların komutanı olarak bu imana ve Allah’ın bu millete verdiği gücü görmüş başlarında onlarla beraber savaşmıştı. O yine bu milletin evlatlarından olan Sarıkamış Ordusunun yarattığı Allahuekber dağlarının zirvesini asumane kadar yükselterek aşılmaz, geçilmez yapan, Sarıkamış taarruzunda vatanın o karlı buzlu tepelerine düşen 90 bin şehit Mehmetçiğin vatan için toprağa düşen mübarek naaşlarıdır! Mustafa Kemal’e vatan düşüncesini veren ve onu ancak vatanın bu evlatları kurtaracaktır! 

Çanakkale Zafarı’nin 100. Yıl dönümünde hazırlayıp yayınladığım Kitabıma ve Sarıkamış Harekatının 100. Yılında hazırlayıp yayınladığım ikinci kitaplarıma malzeme toplarken öyle kaynaklara rast geldim ki, onları okurken gözlerimin pınarlarının yaşları kuruyordu. Gece rüyalarıma giren o mübarek şehitlerin bana gülümseyerek, “Ellerin dert görmesin! Hiç değilse bizi hatırlayabiliyorsun!” sesleri ile ateşler içinde yatağımdan fırlayıp kalktığım çok olmuştur! Ruhları şad, makamları Cennet, komşuları Peygamber ve ashabı olsun.

Anadolu bizim artık kıyamete kadar vatanımızdır. Buradan gidecek başka bir yerimizde yoktur. Avrupalı’ da  olsa, ABD. li de olsa hiçbir kuvvet bizi vatanımızdan çıkaramaz! BU VATAN BİR BÜTÜNDÜR ASLA BÖLÜNEMEZ! ASLA PARÇALANAMAZ! ASLA AZALTILAMAZ! “ Çünkü Atamızın bize armağanı şehitlerimizin mübarek kanlarının bedelidir. Anadolu’yu bize ebedi vatan yapan Büyük Türk Komutanının şu sözlerini asla unutmayacağız:

“Size öyle bir vatan aldım ki

“Ebediyen sizin olacaktır!.. (Alpaslan)

 

Bu makale 348 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz