Ensar Turgut Tekin - ATATÜRK'ÜN TÜRK MİLLETİ ANLAYIŞI!


Ensar Turgut Tekin

 

ATATÜRK’ÜN TÜRK MİLLETİ ANLAYIŞI!

 

“NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!” (Mustafa Kemal Atatürk)

 

Türk Tarihinin temel karekteri ve bariz vasfı, hiç değişmeyen bir Türklük cevherinin ifadesi olmasıdır. Ergenekon’da, Hunlar’da, Göktürkler’de, Selçuklular’da, Anadolu’nun fethinde, Osmanlı’nın şahlanışında, İstiklâl Savaşında ve Atatürk devrimlerinde hep aynı Türklük cevheri ön plandadır! Atatürk Türklüğü hep bir bütün olarak görmüş, öyle düşünmüş ve tarih verileri doğrultusunda algılamıştır. Ona göre, “ Millette bir bütündür ve asla parçalanamaz!”

Bu cevher tarih çizgisinde şöyle bir görüntü verir:

Kültügün Abidesinde:

“Üstte gök basmasa, altta yer çökmese, Türk Milleti senin ilini, töreni kim bozabilir?”

İstiklâl Marşı’ında:

“Dalgalan sende şafaklar gibi ey nazlı hilal !”

“Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal!”

“Hakkıdır Hakka tapan milletimin İstiklâl!”

Atatürk:

“Bir Türk Cihana bedeldir!”

“Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

“Ne Mutlu Türküm diyene!”

Şeklinde tecelli etmiştir.

                                         ***

Anadolu bin seneden beri Türk’tür. Türklüğün, Türk şuurunun, Türk tarihinin kalbi ve kalesidir. Onun kudret ve bekâsı Türklüğün bekâsı demektir.

Anadolu’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Azerbaycan’da, Türkmenistan’daBuhara’da,Kaşgar’da,Semerkant’daTaşkent’te,Karaburun’da nerede yaşarsak yaşayalım bizim millet olarak adımız Türktür. Bizler, tek millet ayrı devletler olsak ta özde biriz. Birimiz hepimiz ve hepimiz birimiz içiniz!

Büyük Atatürk, Boşuna dememiş:

“-Bu memleket tarihte Türktü, Halde de Türktür ve Ebediyen Türk kalacaktır!”

Onun Millet anlayışı; 

Onun Millet anlayışı kafatası Milliyetçiliği  anlayışı değildir. Bakın şu güzel ve doğru anlayış birleştirici ve yapıcı bir anlayışın ne güzel ifadesidir. Utanmaz batı kendini medeni görüyor. Türkleri barbar diye adlandırıyor:

Şu örneklere bakararak kimlerin soy kırımcı ve kimlerin kaynaştırıcı ve birleştirici olduklarını anlasınlar.

İlk Çağda Yunanlılar, Atina Kıralı Kodros’un oğulları olarak Anadolu’ya çıkınca, Milet (Miletos) halkının erkeklerini çocuklarına kadar kılıçtan geçirdiler ve kadıları ile kızlarını alarak onlarla evlenerek, dünyada ilk soy kırımı gerçekleştirdiler. Bu bir varsayım değil, gerçek tarih  verileridir. İnglizler Kuzey Amerikaya çıkınca orada yaşayan yerlileri başta Kızıl derilileri öldürerek ikinci soy kırımı gerçekleştirdiler. ABD nin tarihinde bu çok büyük bir kara lekedir. Ne yazık ki tarihlerinde bu lekeyi görmeyenlerin parlementoları başkalarını kınamaya kalkıyorlar. Almanlar bugün teröre destek sağlayarak, Türkiye’yi terörle mücadelede suçlamaya kalkıyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında kızgın fırınlarda yaktığı binlerce Yahudi’nin günahını unutmuş gibiler. Bu örnekleri çoğaltmak çoktur. Kurtuluş Savaşını Alnın akıyla kazanan Atatürk, Türkiye’deki azınlıklara bir çok hak tanımasına rağmen Türklük ve Milliyet için dünyaya örnek olacak şu mesajı verdi: Kimler Türktür? Tanımından ibret almak gerekir. Bugün bu felsefeye çok ülkede ihtiyaç var. Bakın ne diyor:

“-Kalbinde başka bir ırkın gururunu taşımayan, kendisini samimi olarak Türk hisseden ve Türklüğe adayan herkes, Türk soy ve milletindendir!.”

Türk Milleti kendine güvenmemiş, nefsine itimat etmemiş olsaydı asırlarca elde tuttuğu muazzam arazideki bir çok Türk olmayan unsurlarla da kardeş kardeş barış içinde yaşayabilir miydi? Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’u feth ettiği zaman, ölümlerini bekleyen binlerce Bizanslıya ne demişti? Batılılar bunlar işlerine gelmeyince hep unutuyorlar!

Atatürk, bu anlayış ve felsefe doğrultusunda Cumhuriyet Türkiyesi’ nde yeni bir Türkçülük anlayışını başlatmış gerçek bir Türk milliyetçisidir. Bunu kendi nefsinde duymuş, Türklüğü ile övünmüş, çevresine telkin etmiş, gelecek kuşaklara bir prensip olarak bırakmıştır. Ne yazık ki Cumhuriyet Türkiyesi’ nde bu anlayışı anlamamış ve kavrayamamış bir takım egoistlerin menfur emellerine uyarak Atatürk’ün bu yapıcı ve birleştirici değerini yıkmaya çalışan bedbahtlar vardır. Bunların elinden tutanların hepsi Türkiye Türklerine düşman olan menfur emellere sahip hain insanlardır: Atatürk’ü anlamış olsaydık bugün vatanımızda kardeş kardeşi vurmazdı? Demek ki ne anlamışız ve nede anlatabilmişiz!

 

Bu makale 362 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz