Ensar Turgut Tekin - ATATÜRK'TE KENDİNİ BULAN MUKADDES VATAN SEVGİSİ!


Ensar Turgut Tekin

 

ATATÜRK’TE KENDİNİ BULAN MUKADDES VATAN SEVGİSİ!

 

Vatan, bir milletin tarihi ile hatıraları ile gelenekleri, sınırları ve mezarlarıyla bağlanıp sevdiği, uğrunda severek ölmeye razı olduğu toprak parçasına verilen addır.

Türklerde vatan sevgisi ve anlayışı bu tanımı aşarak daha başka değerleri de  içine alarak daha çok yücelir. Öyle ki vatanı ve vatan sevgisinin kutsallığı Müslüman Türk Milletince en mübarek seviyeye yükseltildiği tarihsel olarak onaylanmış bir gerçektir. Öylesine onaylanmıştır ki her karış toprak, Coğrafyadan vatana dönüşürken Türk kanı ile yoğrulmuş, ilahi Kelimetullah’ın yücelmesi haremi İsmete namahrem elinin değmemesi için milyonlarca can uğrunda feda edilmiş coşkun ırmaklar gibi kan akıtılmıştır.

Rahmetli Akif, ne güzel dile getiriyor:

“Hiç bunca şehidin yatarak gövdesi yerde,

Derya gibi kan sine-i hilkatte tüter de

Yakmaz mı bu tufan bu duman gitgide arşı

Hissiz mi kalır lücce-i rahmet buna karşı..”

Elbette ki lücce-i rahmet hissiz kalmayacaktır. Uğrunda kan akıtılıp can verilmeyen toprak parçasının adı zaten vatan değildir. Başka bir şairimizin şu güzel mısrası gerçeğin ta kendisidir:

“Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

Elbette ki lücce-i rahmet hissiz kalmıyacaktır. Uğrunda kan akıtılıp can verilmeyen toprak parçasının adı vatan olamaz! Milli Şairlerimizden Mehmet Emin Yurdakul Türk oğlunu şöyle tarif ediyor:

“Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı

Ana ırzı bilerek yad ayağı bastırmaz;

Bir yabancı bayrağı

Ezan sesi duyulan hiçbir yere astırmaz!”

Bu kutsal inançlar uğrunda akıtılan kana maddi karşılık bulmak mümkün mü? Elbette hayır. Hayata gözlerini yuman her Müslüman, kefenlendiği, Allah katına öylece  gönderildiği halde, “ŞEHİT” kanlı libası ile Hakkın katına çıkar!

Mustafa Kemal Paşa böyle inançlı bir Milletin evladıdır. Hayatının önemli bir dönemi bu milletin evlatları ile birlikte bu vatanı düşmanlara karşı savunmakla geçmişir. Yedi düvelin üzerimize yüklendiği ve merminin ateşiyle yangın yerine dönen Çanakkale’de bu milletin evlatlarının vatanları için nasıl canlarını feda ettiklerini gördü ve onlarla o acı yılları birlikte yaşadı. “Sizlere Ölmeyi emrediyorum!” diye yüreği titreyerek verdiği emirlerde de o can evinde vuruluyor ama vatanın  yaşaması için bu aslanların ölmesinin gerekli olduğunu biliyordu. Namık Kemal gibi vatan şairlerinin şiirleri ile kalbini ve ruhunu beslemiş olan Mustafa Kemal içinde vatan öyle kutsaldır ki uğrunda ölmek neki? Namık Kemal ne diyordu: “Altı da bir, üstü de birdir yerin, arş yiğitler, vatan imdadına!”

Vatan Şairi Namık Kemal Bey, Edebiyat Tarihimizde olduğu kadar, düşünce ve siyasi tarihimizde de adı “VATAN” gibi ulvi bir kelime ile birlikte anılan ve onun için, ilk olarak “VATAN ŞAİRİ” unvanını kazanan Namık Kemal; onu önce “Ayağınızın bastığı ve atalarımızın kanı ile yoğrulmuş aziz topraklar” olarak tanımlar.

Vatan, sözlük anlamı itibariyle; “Üzerinde yaşanılan toprak parçası, yurt” demektir. Hiç kuşkusuz anlamı itibariyle “bayraklaşan bir ideal hüvviyeti arzeden vatan düşüncesi Namık Kemal’in ve onun açtığı yolda kendisi ile aynı görüşü paylaşanların ve özellikle Mustafa Kemal Paşa’nın nazarında, bu kupkuru tanımın çok üstünde “MÜBAREK” ve “MUKADDES” bir mefhumdur. İşte onu yücelten, başarının sırrı ve sonucu bu vatan sevgisi ve anlayışıdır.

Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz’dan önceki günlerde, vatan ile milleti bir bütün halinde düşünerek: ”Şimdi efendiler, düşmanı taarruz için verilmiş kat’i kararımızı tatbike başlamadan evvel, ihzar ve ikmal etmeye mecbur bulunduğumuz vesait-i harbiyyenin ne olduğunu arzedeyim: Onlardan birincisi ve en önemlisi ve asıl olanı doğrudan doğruya milletin kendisidir. Millet vatanını sever. Çünkü, vücudunun maddesi vatanın bir parçasıdır. İnsanın varlığını vatanın bir parçası olarak gören ve bu suretle her ikisini de bir  bütün ayrılmaz kısımları olarak düşünen Namık Kemal, bu durumu büyük bir saadet vesilesi sayar.

“Bu hatıralar olmadıkça, insanın toprağı vatan edinmesi imkansızdır” diyen Remzi Oğuz Arık Bey : İşte vatana, bu yüksek düşünce ve ideallerle bağlanan Mustafa Kemal Paşa Namık Kemal ‘in inançlarını realize eden müstesna bir asker ve devlet adamı olarak, vatan sevgisini ruhlada ve gönüllerde her an taze, canlı tutmasını bilmiş ve bu imanla memleket evlatlarını, onun uğrunda seve seve ölmeyi göze almaları gerektiğini öğretmiştir. İşte Mondros’ta çöken bir devletin enkazından yükselen Modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin sırrı bu anlayıştadır!

 

Bu makale 455 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz