Ensar Turgut Tekin - TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PAMUĞUN YERİ VE AYDIN İLİ PAMUK ÜRETİMİ


Ensar Turgut Tekin

 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PAMUĞUN YERİ VE AYDIN İLİ PAMUK ÜRETİMİ

 

Pamuk, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de çok önemli bir  yere sahiptir. Sanayi bitkilerinin kıralı, Türk dokuma ve teksitil endüstrisinin lokomotif gücüdür. Böyle bir potansiyel güç kaynağı olan pamuk hakkında neler biliyoruz? Gelin bugünkü yazımızda ülkemizde ve ilimizde üretilen pamuk ürünü ve bunun potansiyel gücünü özetler halinde inceleyelim:

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Hasan Basri Karadayı tarafından hazırlanarak yayınlanmış olan bir araştırma raporundan 1999/2000 üretim yılında Türkiye Pamuk Ekiliş alanı ve üretilen Pamuk ürünü hakkında bazı özetlere bakalım:

Türkiye’de 1999/2000 döneminde pamuk 731 362 hektar alana ekilmiş olup, o yılki üretilen lif ise 899 117 tondur. Aydın ilinde aynı yıl Pamuk ekim alanı ise 94 241 hektar olup, lif üretimi ise 115  916 tondur. Bu da Aydın ilinin pamuk üretiminde, ekim alanı olarak % 12.9; lif üretimi olarak %12 oranla Şanlıurfadan sonra Türkiye’nin en önemli pamuk üreticisi  ikinci ili demektir. Aydın ilinde uzun yıllar pamuk ekim alanlarını incelediğimizde toplam tarım alanları içerisinde pamuk ekim alanları önemini hep korumuştur. Bu nedenle, “Pamuk para etmiyor, alternatif ürünler bulup üretelim,” gibi laflar, Aydın ili Pamuk üretimini baltalamak ve sabota etmek anlamına gelir. Biz alternatif ürün bulsak bile pamuk kadar değerli olan bir pazarı bulamayız. Alternatif ürün aramaktan ziyade,” pamuk maliyetlerini nasıl düşürür ve daha kaliteli pamuğu nasıl üretebiliriz!” davasında ve araştırmasında çaba harcamalıyız. Çabalarımızı ve araştırmalarımızı bu yönde yoğunlaştırarak bu dalda araştırmalar yapmalıyız. Bunun için bir fon oluşturarak ARGE çalışma örgütünü resman kurarak bir bölgesel enstitü durumuna ulaştırmak zorundayız. Bu çalışma Ziraat Odası ile İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından organize edilerek, mali kaynağı pamuk üreticileri tarafından  finanse edilebilir. Böyle bir kurum bölgede hem daha kaliteli bir pamuk üretimine katkı yapmış, hem maliyeti azaltarak randımanlı ürün üretimine katkı yapmış olur.

AYDIN İLİNDE PAMUK ÜRETİMİ POTANSİYELİ:

Aydın ili 831 900 ha. Alana sahip olup, bunun395 494 hektarı kültür arazisidir. Bu kültür arazisi içerisinde, 109 361 hektarı sanayi bitkileri alanıdır. Zeytin ve meyvelik alanlardan sonra en önemli tarımsal üretim alanıdır. Yine sanayi bitkileri ekim alanları 94  241 hektar ile birinci sırada yer almaktadır. Buda göstermektedir ki pamuk önemli sanayi ürünleri arasında en fazla ekiliş alanına sahip bulunmaktadır. Bu alan her geçen yıl daha geniş alanlara ulaşacaktır.

Diğer taraftan pamuk üretimini Türkiye geneli olarak ele aldığımızda son yıllarda ülkemizde teksitil ve konfeksiyon sanayinin gösterdiği büyük gelişme sonucu 800 bin ton iç üretime karşın, 1300 bin ton kurulu tüketim kapasitesi bulunmaktadır. Dolayısıyla kendine yetersiz pamuk üretimimiz nedeniyle 500 bin ton luk bir lif açığımız vardır. Bu nedenle İlimiz Aydın’da pamuk üretimi önemini daima koruyacaktır.

Şimdiye kadar anlattıklarımızı şöyle istatistiki tablolara dönüştürebiliriz:

1) Ege Bölgesi 1999/2000 yılı Pamuk Ekim Alanları ve Pamuk Üretim ve Verim Durumları tabloso.

2) Aydın İli Arazi Varlığı ve Dağılımı tablosu:

3)Aydın İlinde Kültür Arazilerinin Kullanımı.

4)Aydın İli Sanayi Bitkileri ekilişleri ve Üretimi tablosu.

 

Bu makale 354 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz