Sabahattin Azazi - AYDINI TÜRKİYE'NİN İLK BEŞ VİLAYETİ ARASINDA YER ALMASI - 2


Sabahattin Azazi - AYDINI TÜRKİYE'NİN İLK BEŞ VİLAYETİ ARASINDA YER ALMASI - 2

sabahattinazazi@gmail.com

 

 

AYDIN İLİ HAKKINDA VE “AYDINI TÜRKİYE'NİN İLK BEŞ VİLAYETİ ARASINDA YER ALMASINI SAĞLAYACAK FİKİR PROJE BELGESELİ” II

 

Aydın İli hakkında ve “Aydını Türkiye'nin İlk Beş Vilayeti Arasında Yer Almasını Sağlayacak Fikir Proje Belgeseli” makalemize izninizle devam ediyorum.

Aydını Türkiye'nin İlk Beş Vilayeti Arasında Yer Almasını Sağlayacak Projeleri belirtmeden önce Aydın Vilayeti hakkında bir durum tespiti yapmak ve birkaç söz söylemek isterim: 

Binlerce yıl önce Büyük Menderes Irmağının suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş olan Aydın, doğal kaynakları ve beşeri potansiyeli ile sadece Ege’de değil, Türkiye’de de önemli bir konumdadır. Uygarlıklar Vadisi ve Efeler Diyarı Aydın’ımızı, Antik Çağ'ın ünlü tarihçisi Heredot "bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer" olarak tanımlamıştır.

Aydın, antik çağın eşsiz nitelikteki kent ve tapınakları ile muhteşem doğal güzelliklere sahiptir. Kent coğrafi konumundan ötürü birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve her bir uygarlık bölgede kendi izlerini bırakmıştır.

Antik çağın Afrodisias, Milet, Alinda, Didyma, Nysa, Priene, Magnesia gibi önde gelen kentlerinde doğan filozofları Thales, Anaksimender ve Anaksimenes’i, Aşk Tanrıçası Afrodit’i, tarihçi ve coğrafyacı Hekatais’u, şehir plancısı ve mimar Hippodamos ile Ayasofyanın Mimarı İsidore’u yetiştirmiş olan Aydın; Kuşadası ve Didim gibi sahil ilçeleriyle turizm açısından Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biridir. Günümüzde yüz binlerce turist Aydın’ı ziyaret etmekte, sahip olduğu antik çağ kentlerinde geçmişin izleriyle buluşmaktadır.

Aydın İli toprak, iklim, topoğrafik yapı ve ekolojik özellikleri ile polikültür tarıma elverişlidir. Tarımın her kolunda yetiştiriciliğin yapılabildiği güçlü bir potansiyele sahiptir. 2019 yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Ülkemizin nüfusu 83.154.997,  İl nüfusu ise 1.110.972 kişidir. Buna göre Ülkemiz Nüfusunun %1,33’ü İli sınırları içerisinde yaşamaktadır. Nüfus artış hızı binde 11,7’dir. İl nüfusunun %49,74’ü erkek (552.626), %50,26’sı (558.346) kadındır. Kilometrekareye 140 kişi düşmektedir.

Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden yapılanma ile yapısal ve yönetsel reformları da beraberinde getirmiştir. Yapılan çalışmaların tümü, ülkenin ihtiyacı olan uygulamaların yenilikçi ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi doğrultusunda olmuştur. Özellikle çoğalan kamu harcamalarının ve ihtiyaçlarının, kaynakların etkin kullanımı ile doğru yatırımlar yoluyla yönetilmesi adına önemli adımlar atılmıştır.

Bu doğrultuda en son yayımlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013 yıllarını içermekte ve ulusal ölçekte sahip olunan kalkınma vizyonunu açıklamaktadır. Ekonomisi istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, yenilikçi ve vizyoner bir ülke olmak için ulusal bir çerçeve çizilmiştir. Dünyanın rekabet gücü yüksek ülkeleri arasında Türkiye’nin de yerini alması için gerekli stratejiler belirlenmiştir. Dokuzuncu Kalkınma Planı aynı zamanda ülkemizi Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına hazırlayan bir plan olmuştur. 

Ancak geldiğimiz nokta gerek dünyada gerek ülkemizde gerekse ilimiz Aydında toplumların yüzde ikisinin çok zenginleştiği, yüzde 98’nin fakirleştiği bir dönem olmuştur. Zenginleşen yüzde ikilik kesim mal ve hizmet üretim araçlarını, sermayeyi, bilimi merkezlerini, teknolojiyi, en önemlisi dijital ekonomiyi, e-ticareti elinde tutan elinde tutan kesim olmuştur. İşte bu nedenle ülkemize olan borcumuz ve sahip olduğumuz 30 yıllık birikimle; 

-Tarafımızca, 2006 yılında hazırladığımız katılımcılık ilkesi önünde tutularak, Aydın ilinin her kesimi dâhil edilmeye çalışıldığı,  kamu, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile yerelde halkın gözlemleri, ihtiyaçları ve düşünceleri de göz önüne alındığı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince eser olduğu tescil edilmiş  ‘Aydın İl Stratejik Planı’da göz önüne bulundurularak;  

-Gelişmiş ülkelerin ekonomik ve sosyal yapı başta olmak üzere hemen her alanda dijitalleşmeleri de dikkate alınarak; Aydın İlinin Vizyonunu şu şekilde belirlemek mümkün olmuştur: Aydın İlinin, Türkiyenin İlk Beş İli Arasında Yer Almasını Sağlama Yolunda Çağdaş, Katılımcı, Örgütlü, Yaşam Standardı Yüksek, Yer Altı Ve Yer Üstü Zenginlikleri İle Yüksek Katma Değerli Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayisini Sürdürülebilir Biçimde Geliştirmiş, Rekabet Gücü Olan, Dijital Pazarlarda Söz Sahibi, Doğal Ve Kültür Mirasını Turizm Ve Eğitim İle Dünyaya Sunan, Dağlarından Yağ, Ovalarından Bal Akan Aydın. (01/05/2020 facobook S.Azazi sosyal medya hesabı)

Ülkemiz tarımsal üretimindeki Aydının payı % 3,5 civarındadır. Tarım sektörü içerisinde bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık önemli alt sektörlerdir. Bitkisel üretimde en önemli ürünler incir, zeytin, kestane, pamuk ve narenciyedir. İl son yıllarda hayvancılık alanında da atılım içerisine girmiştir.

Aydın, her ne kadar bir tarım ve bir turizm kenti olarak bilinmekte ise de, sanayileşme sürecini yaşamaktadır. Bu doğrultuda yüksek katma değeri artırıcı, teknolojiyi kullanacak yeni işletmelerin kurulması önem taşımaktadır.

Aydın’da incir, zeytin, kestane, çilek, narenciye, pamuk, et ve süt ürünleri, gibi ürünlerin bol miktarda bulunması bu ürünleri işleyecek sanayi tesisleri için cazip imkânlar sunmaktadır. Mevcut yedi organize sanayi bölgesi ile ilimizde gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri yanında zengin feldspat ve kuvars rezervleri de bulunmakta olup, bu madenleri işleyerek katma değer yaratacak seramiğe ve türevlerine dönüştürecek yatırımcılar beklenmektedir.

Aydın İli jeotermal enerji varlığı bakımından Avrupa da birinci, Dünyada ise yedinci sıradadır. Ülkemizdeki jeotermal potansiyelin % 70’i İlimizde bulunmaktadır. Sahip olduğu jeotermal potansiyel ile elektrik üretimi, seracılık ve termal turizm sektörlerinde cazip yatırım olanaklarına sahiptir. Gelecekte enerji üssü olması beklenilen ve hali hazırda çok sayıda elektrik santraline sahip Aydın, büyük bir rüzgâr enerjisi potansiyeline de sahip bulunmaktadır. Ancak jeotermal elektrik santrallerinin tarımsal üretimi, çevreyi, doğayı ve havayı saldıkları sülfürlü, borlu, carbonlu ve diğer gazlarla kirlettikleri görülmekte ve Aydın Kamuoyunda büyük tepkiye ve bir infiale yol açmaktadır. Jeotermal Elektrik Santrali İşletmelerinin tarımsal üretimi, çevreyi, doğayı ve havayı kirletmeyecek şekilde kullanım maliyetlerine katlanmaları, yani karlarının bir kısmını sahip oldukları ruhsatlı sahalarda, santrallerinin ihtiyacı olan sıcak suyu veya buharını, yer üstünden yer altına enjekte edecekleri temiz suyun yer altındaki sıcak ısı potansiyelden faydalanarak ısıtmaları ve santrallerini bu şekilde çalıştırmaları, ayrıca elde edilen sıcak su veya buharının konutlarda, organize sanayi bölgelerinde, sanayi tesislerinde, turizm tesislerinde ısıtma, soğutma, sıcak su ihtiyacının giderilmesinde kullanımını benimsemeleri sağlanmalıdır. Dünyada temiz sıcak suyun yer altına enjekte edilmek suretiyle 5000 metreye kadar dahi inip o noktadaki ısı enerjisinden faydalanarak 200-300 santigrad derecede ısıtılıp tekrar yeryüzüne çıkaran çok sayıda örnekler mevcuttur. Bu husus göz önünde bulundurularak Yerel ve Merkezi idarenin özellikle büyük bir tarımsal potansiyeli ve üretimi bulunan Aydın ve diğer iller için tarımsal üretimi, çevreyi, doğayı ve havayı saldıkları sülfürlü, borlu, karbonlu ve diğer gazlar ile Menderese salınan akışkanlarla kirleten Jeotermal Elektrik Santrali İşletmelerine yapılacak kanuni düzenlemelerle yaptırım getirmelidir. Aksi durumda yani mevcut statükonun korunması durumunda Aydın halkı ve tarımı durumdan artan derecede olumsuz etkilenecektir.

Aydın; kara, demir, deniz ve hava yolu taşımacılığı imkânları ile gelişmiş bir ulaşım altyapısına sahiptir. Aydın-İzmir otoyolu, yenilenen İzmir-Aydın-Denizli demiryolu, yılda 2.400 gemi kapasitesine sahip Kuşadası Limanı, 525 tekne kapasitesine sahip Kuşadası Yat Limanı, 1.100 tekne kapasitesine sahip Didim Yat Limanı ve Aydın-Çıldır havaalanı, Aydın İlinin ulaşım altyapısının ana eksenlerini oluşturmaktadır. Öte yandan, Aydın’ın, İzmir Adnan Menderes Hava Alanına ve ülkemizin en önemli ihracat kapılarından İzmir Limanına olan yakınlığı, İlde yatırım yapmak isteyen müteşebbisler için büyük önem arz etmektedir. Ayrıca arzu eden işletmelere doğalgaz hizmeti verme olanağı mevcuttur.

Aydın İli’nin ilerlemesi, kalkınması ve daha yaşanabilir bir kent olması için her alanda yoğun bir çalışma sürdürmek gerekmektedir. Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğine önem verilmelidir. Üretim ve istihdam sağlayacak tüm projelere, tüm yatırımcılara Aydın’da mümkün olabilecek her türlü destek ve kolaylığı sağlayabilmek başlıca amacımızdır.  Sahip olduğu atıl kalan yatırım potansiyelini hazırladığımız “Aydın ekonomisini Türkiye’de ilk beş düzeyine getirme belgeseli fikir projesi ile Aydın İlini; çağdaş, katılımcı, örgütlü, yaşam standardı yüksek, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile yüksek katma değerli tarım ve tarıma dayalı sanayisini sürdürülebilir biçimde geliştirmiş, rekabet gücü olan, dijital pazarlarda söz sahibi, doğal ve kültür mirasını turizm ve eğitim ile dünyaya sunan, dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın”ı gerçekleştirmek olanak dahilindedir.

Bu fikir için halkımızın, kamunun, meslek kuruluşlarımızın, odalarımızın, derneklerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, tüm yatırımcılarımızın ve Aydın’a yararlı iş ve hizmet yapmak isteyenlerin ortak aklıyla, bilgiyle, katılımcılıkla, hünerle, gönüllük ve zekayla yol almak gerekir. Aydın; tarım, turizm ve sanayinin bir arada bulunduğu, Türkiye’nin en gelişmiş bölgesi olan EGE’nin orta yerinde bulunması nedeniyle; ülkemizin topyekün kalkınması, rekabetçi dünya ekonomisi içindeki yerini almasında önemli işlev ve potansiyele sahip bulunmaktadır. Aydın ilinin potansiyelini etkin ve verimli kullanarak yukarıda belirlenen amacı gerçekleştirme yolunda İl yerel ekonomilerini, ülke ekonomisini, ülke ekonomilerini ve Dünya Ekonomisini bilen donanımlı, birikimli yöneticiler gerektirir. Halkın nabzına göre şerbet vermeyi meslek edinmiş, başkalarının yaptıklarını ambalajlayarak kendi yapmış gibi sunan, popülist, makyevelist, sözde Kemalist yerel ya da genel yönetici değil!

Tarihte Aydın, Eti, Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans çağlarını yaşadıktan sonra Selçukluların ve Osmanlıların egemenliğine girmiş, Kurtuluş Savaşından sonra 1923 yılında il olmuştur. Kurtuluş Savaşında, Yörük Ali Efesi, Demirci Mehmet Efesi gibi efeler, kızanları ve halkıyla büyük yararlılıklar göstermiş Aydın’da; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna önderlik eden Dahi Mustafa Kemal Atatürk, 1937 yılında Sümerbank Nazilli Basma Fabrikasını açarak sanayide de bir kurtuluş savaşını başlatmış ve Aydın Sanayileşmesi’nin önderliğini yapmıştır

Cumhuriyet öncesi dönemde, kamuoyunda hakim ve yanlış kanının aksine Aydın’da geçmişte el ya da ev sanatlarına dayanan bir birikimin örnekleri tarihte görünmektedir.  Salname Vilayet-i Aydın kayıtlarına göre 1800’lü yılların sonları ile 1990’lü yılların başında Gelenbe’de Kırçıoğul Vasilaki’nin su ile çalışır pamuk, un imalathanesi, Aydın’da İngiliz Haçkinsın’ın buharla çalışan meyankökü fabrikası, Miss Lorm’un buharlı çalışır zeytinyağı fabrikası, Asnasu Kukule’nin buharla çalışır pamuk fabrikası, Söke’de İngiliz Jan Forbes’un buharla çalışan bir un fabrikası, Çine’de Abacıoğlu Dimitri’nin su ile çalışan un fabrikası, Nazilli’de Jan Forbes’un buharla çalışan meyanbalı fabrikası, Hacışeyhzade ve Hacı Ahmet Efendi’nin buharla çalışan bir un fabrikası, Denk’in buharla çalışan pamuk ve un fabrikası, Atça’da İstavnaki Lazopula’nın buharla çalışan pamuk fabrikası, İğnebad’da İstavraki Lazopula’nın su ile çalışan pamuk ve un fabrikası bulunmaktaydı. 

Belirtilen tarihsel verilerden anlaşılacağı gibi fabrika sahiplerinin çoğunluğunu yabancılar oluşturmaktaydı.

1890 Aydın Vilayet Salnamesi’ne göre Aydın Sancağı’ndaki işletmeler, sırasıyla 104 yağhane, 10 sabunhane, 509 değirmen, 210 un fabrikası, 188 fırın,  35 kiremithane,  5 mumhane bulunmakta idi.

Belirtilen küçük çaplı imalathaneler dışında, Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında Aydın ekonomisi; Ülke genelinde olduğu gibi batılı sermayedarların özellikle ithalat ve ihracat kredileri aracılığıyla; ihracata yönelik tarım ürünlerinin ihracatı üzerine dayanıyordu. Batılı sermaye tarafından inşa edilen Aydın-İzmir demiryolu ve İzmir Limanı sayesinde bölgede üretilen incir, pamuk, zeytin, tütün gibi tarım ürünleri Aydın ve Nazilli’de toplanıp, toplanan ürünlerin ayıklama, tasnif, ambalajlama gibi işlemleri İzmir’de gerçekleştirilmişti.Dolayısıyla bu işletmelerin yapıldığı sanayi dalları İzmir’de gelişti. Bu sayede Aydın’ın ürettiği tarım ürünleri Batı’nın İzmir’de yoğunlaşan acentaları aracılığıyla düşük fiyatlarla satın alınıyor, Batı’nın ürettiği mamül mallar ise Ülke’de olduğu gibi Aydın’da da yüksek fiyatlarla satılıyordu. Böylece “eşitsiz değişim” yoluyla Yurt genelinde olduğu gibi, “Aydın’da da yaratılan değerin önemli bir bölümü Batı’ya aktarılıyordu”.

1930’lu yıllarda Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı hazırlanmış ve “Devletçilik Dönemi” denilen bu dönemde, yerli ürünlerin işlenmesi temeline dayanan bir sanayileşme stratejisi benimsenmiş, bu doğrultuda Nazilli’de de bir Basma Fabrikası kurulmuştur. 1935 yılında temeli atılan ve 7 Eylül 1937’de Atatürk tarafından işletmeye açılan fabrika, Aydın sanayiinin temel taşlarından birini oluşturmuştur. Bu kıvılcımla sanayide yanan ateş, Aydın sanayisini günümüzde katma değerli mal ve hizmet üreten, pazar değerlendirilmelerinde öne geçmeye başlayan, tarıma dönük sanayide;  salamura zeytin ve zeytinyağı, yemeklik konserve, ambalajlanmış incir, incir ezmesi, içme suyu, süt ve süt ürünleri gibi gıda sanayiide; makine-metal eşya sektöründe çeşitli tip ve ebatta tarım makinaları, dondurma makinaları ve derin dondurucular, jant, çeşitli iş makinaları, elektrik malzemeleri, kızgın yağ ve kalorifer kazanlarını; çeşitli tekstil ve konfeksiyon ürünleri; taş ve toprağa dayalı sanayide çimento, hazır beton ve prefabrik yapı elemanları, madencilik sektöründe ise işlenmiş mermer, feldspat ve kuvars,  plastik sanayi, otomotiv parçaları üreten, yüksek teknolojili fabrikalar ile Aydın Sanayii Menderes Vadisi içinde belli bir düzeye gelmiştir. 

Allahın bahşettiği ve sahip olduğu insan kaynakları, toprak ve su kaynakları yani tarım, turizm, gıda sanayi, madencilik, enerji potansiyeli göz önünde bulundurularak yukarıda açıkladığımız GSYİH yönüyle halen İller Sıralamasında 22.sırada bulunan Aydın İlini,  yetmiş yıl öncesi gibi 8. sıranında üstüne, “Aydını Türkiye'nin İlk Beş Vilayeti Arasında Yer Almasını Sağlayacak Fikir Proje Belgeseli hakkındaki ana projelerin neler olduğuna birer satırla değinmek isteriz;  zaman içinde yapılabilirliği ve nasıl uygulanacağı hakkında fikirlerimizi, düşüncelerimizi bu köşeden yazacağız, belki de,  uygulayacağız!

-Aydının Türkiye'nin ilk beş vilayeti arasında yer almasını sağlama fikir belgeseli projesi:

I-Aydın Ekonomisini Türkiye’de İlk Beş Düzeyine Getirme Belgeseli Projesi:…
II- Vizyon: Aydın İlinin, Türkiyenin İlk Beş İli Arasında Yer Almasını Sağlama Yolunda Çağdaş, Katılımcı, Örgütlü, Yaşam Standardı Yüksek, Yer Altı Ve Yer Üstü Zenginlikleri İle Yüksek Katma Değerli Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayisini Sürdürülebilir Biçimde Geliştirmiş, Rekabet Gücü Olan, Dijital Pazarlarda Söz Sahibi, Doğal Ve Kültür Mirasını Turizm Ve Eğitim İle Dünyaya Sunan, Dağlarından Yağ, Ovalarından Bal Akan Aydın...

III-Aydın İlini Refah Toplumuna Dönüştürme Projesi:…

1-Aydın Ekonomisini Türkiye’de İlk Beş Düzeyine Getirme Dijital Donanım, Üretim, İletim Projesi:….

A-Aydın Yerel Yönetimi Dijital Ekonomi Merkezi Genç Beyinler Ve İnsan Kaynakları Ofisi Projesi:..

B-Aydın Yerel Yönetimi Proje Üretim, Bilgisayar Yazılım Ve Yönetim Ofisi:…

2-Aydın Yerel Yönetimi Sözleşmeli Ve Sertifikalı Tarım Ürünleri Üretimi (Kooperatif, Birlikler, Bireysel Üretici Eliyle Yaş Sebze Ve Meyve, Kuru Sebze Ve Meyve, Hayvansal Ürünler, Evde Yapım Ürünler), 

-Mal Ve Hizmet (Sanayi, Turizm, Diğer Hizmetler) Ürünleri Arz/Talep.

-Ürün Deseni (Aydının Coğrafi Yapıya Uygun Ve Tarımsal Üretimde Zaten İlçeler Arasında Kendiliğinden Bir Uzmanlaşma Vardır, Küçük Dokunuşlar Gerekmektedir.

-Kalite (Üretimde Kullanılan Zararlı Kimyasalların Önlenmesi, Çevreye Ve İnsan Sağlığına Zararlı Ziraii İlaçların Kullanılmaması Sertifikalı Ve Gıda Kodeksine Uygun Üretim.

-Analiz 

-Alım Garantisi Ofisi Projesi:…

3-Aydın Mal Ve Hizmetlerini, Türkiye Ve Dünya Pazarına Dijital Ortamda Sunumu Ve Dijital Ofis Projesi: (Google, Face Book, Ali Ekspres, Trendyol, Hepsi Burada İşbirliği, ki bu şirketler sundukları hizmet karşılığında bir bedel alıyor, ya da Aydın Tralleis, Afrodisyas, Uygarlıklar Vadisi Gibi Kendi Dijital Alışveriş Ofisimizi Kurmak En Doğrusudur.

4- Aydın İlinin Marka İl Haline Getirilmesi Projesi: 

A-Çiftçiliğin Endüstriye Dönüştürülmesi:… 

B-Kaliteli Ve Sertifikalı Tarımsal Ürünler Ve Gıda Maddeleri Üretimi…

C-Tarımsal Yaş, Kuru Sebze Ve Meyveleri, Hayvansal Ürünleri,  Sözleşmeli Kooperatif, Birlikler, Bireysel Çiftçi Veya Çiftçi Örgütlerinden Alım, Kalite Kontrol Ve Paketleme İlçe Tesisleri… 

D-Tarımsal Yaş, Kuru Sebze Ve Meyve Ürünlerinin İki Günde Yurt İçindeki Nihai Tüketiciye Ulaştırma Dijital Ofisi…  

E-Tarımsal Kuru Sebze Ve Meyve Ürünlerinin Yurt Dışındaki Nihai Tüketiciye Ulaştırma Dijital Ofisi…  

F-Tarımsal Yaş Sebze Ve Meyve Ürünlerinin Günlük Yurt Dışındaki Nihai Tüketiciye Uçakla Ulaştırma Ofisi…  

G-Tarımsal Kuru Sebze Ve Meyvelerin Yüksek Katma Değere Kavuşturarak Dijital Pazarlanması Projesi (Adımıza Tescilli Üzerinde Afrodisias, Tralleis, Apollon Tapınağı, Meduza Figürlerinin Kabartma Şeklinde Yer Alan Ambalaj Kutusu Gibi Hatıra Kutularda Kestane Hamuru, Kestane Tatlısı, Kestane Maması, İşlenmiş İncir Ürünleri, Zeytin, Patlıcan, Kabak Reçeli, Kapari, Kekik Salatası, meyve ve sebze unları ve yağları v.s)

5-Aydın Yerel Yönetim Dışı Gıda Sanayi, Turizm Endüstrisi Ve Diğer Hizmetlerin Yerel Yönetim Dijital Ofisince Pazarlanması Projesi…

6-Temiz Suyun Yer Altında Isıtılarak, Kış Aylarında Aydın İli Konutlarının (Aylık Ortalama 200 TL Gibi, Kömür Ve Doğalgazın ¼ Fiyatından Da Ucuz), Sahil Sitelerinin, Sanayi Tesislerinin, Organize Sanayi Bölgelerinin, Turizm Tesislerinin 

-Ucuz Isı, 

-Temiz Sıcak Su, 

-Elektrik Enerjisi Üretimi (Üretilen Elektrik Aydın Halkına Piyasa Koşullarının Yarı Fiyatına Verilecektir) Temini Projesi…

(Aydın İlindeki Jeotermal Kaynakların Kullanımı Ve Yapılabilirliğin Tespiti Ve Bu Konuda 1980’li Yıllardan Beri Sürdürülen Tartışmaların Aydın Kamuoyunda Kuşkuya Yer Bırakmayacak Bilimsel Bir Şekilde Sonuca Ulaştırılması Amacıyla, Valilik İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğünü Yürüttüğümüz Esnada  “Aydın Jeotermal Projesi’nin (Ajp) Yapılabilirliği” Adıyla 05 Haziran 2009 Tarihinde Bir Çalışma Başlatılmıştır. Çalışma Tüm Kamu Kurumlarına, Belediyelere Ve Muhtarlıklara Bildirilmiş, Ancak Dönemin İl Özel İdaresinde Nitelikli Ve Donanımlı Kadronun Bulunmayışı Sonucu Proje Tamamlanamamıştır.)

7-Konutların Aynı Yöntemle Temiz Sıcak Su Kullanılarak Yaz Aylarında (Aylık Ortalama 200 TL Gibi, Elektrik  Fiyatından Da Yaklaşık ¼Ucuz) Soğutulması Projesi…. 

8- Temiz Suyun Yer Altında Isıtılarak, Kış Aylarında Turizm Tesislerine İletilerek Turizmin 12 Aya Yayılması Projesi:….

9-Jeotermale Hayır, Temiz Suyun Yer Altında Isıtılmasına Evet Projesi: 

A-Yer Altı Isısı Kullanılarak Temiz Suyun Yeteri Derecede Isıtılması Ve Jeotermal Kaynakla Çalışan, Çevreye Zarar Veren Jeotermal Santrallerin Bu Yöntemle Havaya Verdiği Zararlı Gazların Önlenmesi Projesi:

B-Temiz Isı Ve Elektrik Enerjisi İçin Belediyelere Finansmanında Uluslararası Hibe, Ucuz Ve Uzun Vadeli Fonlar Temini Projesi:… 

10- İmece Fonu Projesi: (Kimseden tek kuruş dilenmeden, bilgiyle, hünerle, bilinçli emekle kaynak yaratarak yurt içi ve yurt dışı fon ve krediler gibi faizli değil, geri dönüşümlü kaynak yaratarak,  yoksula yardım yardım etmekte yarışmayı  hüner  gören iflas etmiş yerel ve genel politikalar değil, yoksulluğu bizatihi yoksulluğu Aydın ve belki de ülke gündeminden yok etme projesi)

A- Üretim Ve İstihdam İmece Fonu Projesi: Yerel Yönetim, Sanayi, Tarım, Turizm Ve Hizmet, Örgütlerinin Kendi Aralarında Kaynağının Ne Olacağını Sonradan Açıklayacağım Adına Üretim Ve İstihdam İmece Fonu Diyeceğim Fon Projesi:

B- “Aydın İçin El Ele İmece Fonu Faaliyet Projesi:.. 

Ulusal Ve Uluslararası Fon Maliyetlerinden Çok Daha Uygun, İş Ve Üretim Yapmak İsteyen Ev Hanımları Dahil Tüm Aydınlılar Tarafından Kullanıma Açık “Aydın İçin El Ele İmece Fonu Faaliyet Projesi:.. 

11- Şehir İçinden Geçen Demir Yolunun Şehrin Altından Ya Da Şehir Dışından Geçirilmesi Projesi:…

12-Çocuklara Her Mahallede Kreş Ve Gelişim Merkezleri Projesi:…

13 -Gençlere Spor, Müzik Ve Güzel Sanatlar Gelişim Merkezleri Projesi:… 

14-Yetenekli Gençler Scout Ofisi Projesi…

15-Yaşlılara Ölüm Evleri Değil Termal Havuzlu Kaliteli Yaşam Merkezleri Projesi:..

16-Her Mahalleye Dayanışma, Kültür, Sanat Ve Etkinlik Merkezi Projesi:.. 

17-İmece Fonu Tarafından İhtiyaçları Karşılanacak Çocuk Evleri Projesi:.. 

18- İmece Fonu Tarafından İhtiyaçları Karşılanacak Şiddete Maruz Kalmış Kadınların Rehabilitasyon Ve Yaşam Merkezi Projesi:.,

19-İmece Fonu Tarafından İhtiyaçları Karşılanacak Sosyal Yardım Ofisi Projesi:..

20-İmece Fonu Tarafından Yıllık Belirli Bir Yüzdesinin Geliri Düşük Başarılı Gençlere, Yoksul Çocuklara,  Yaz Aylarında Tatil Yaptırılması Projesi:..

Hepsi sizin kadar gerçek, içtiğiniz su, yediğiniz yemek gibi uygulanabilir. Yapılabilirlikleri ve uygulamaları hakkında fikir, düşünce platformumuzda görüşmek dileği ve Saygı ile…Türkiye Cumhuriyetinde doğdum, Eşsiz Lider Gazi’nin ilkeleriyle yoğruldum.

 

Bu makale 596 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz