söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiTÜRKİYE'DE BUĞDAY ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ!


TÜRKİYE’DE BUĞDAY ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ!

 

Türkiye’de ise buğday da iç piyasa için yeterli miktarda üretim yapılıyor! Madem öylede neden dışarıdan buğday ithal ediyoruz? Konusunu bugünkü yazımda analiz edeceğiz.

Buğday üretiminde, son beş yıla bakıldığında, 2014’te 19 milyon ton iken, 2015’te bu rakam 22 milyon 600 bin tona yükselmiş. 2016’da bu rakam, 2 milyon ton azalarak, 20 milyon 600 bin tona gerilerken, 2017’de 21 milyon 500 bin ton olarak gerçekleşmiş.

Dünyada buğday üretimi artarken, Türkiye’de, neden düşüyor? İşte bu soruyu ve konuyu, Muhalefet Partileri devamlı olarak gündeme getirerek, iktidarı suçluyor ve eleştiriyorlar! Bu muhalifler, doğruları halkımıza, gerçekler doğrultusunda mı yansıtıyorlar, yoksa demagoji yaparak, gerçekleri doğru söylemeyerek, saptırarak, halkımızı aldatıyorlar mı? İşte bugünkü yazımızın ve araştırmamızın konusu budur. Bu konuyu uzmanların ve (TUİK) görüş ve istatistikleri ışığında analiz edeceğiz.

18 Kasım 2019 tarihi itibari ile ancak son 15 senede üretilen kullanılabilir buğday miktarı, tüketimden 10 milyon ton fazla! TUİK verileri üretilen tüm buğdayın arza dönüşmediğini söylüyor. Yani, üretim fazla, tüketim azdır. Daha fazla buğday üretmeye gerek yoktur. Toprağımıza daha çok arz edilen başka ürünleri ekmek, daha doğru bir karardır.

2003-2017 arasını kapsayan son 15 senenin yeterlik derecesine bakıldığında 2003, 2006, 2007, 2008, 2012 ve 2014 yıllarında kullanılabilir üretim, tüketimi karşılamıyor. Bu durumun üç yıl ardı ardına yaşandığını da görüyoruz.

Stokların kaç sene kullanılabileceği, saklama koşullarına göre değişiyor. Ancak 3 sene açık varken ithalat yapmadan bunun nasıl karşılanacağı büyük bir soru işaretidir! Açık oranı, 2007’de % 3,5, 2008’de %5,5 ve 2014’ te % 10,8 ‘e kadar çıktı.

Diğer 9 yıl boyunca ise üretim, tüketime yetiyor. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ise sırayla 2015’te %13,6, 2016’da ise % 3,8 ve 2017’de ise % 11,7 fazla verdi.

TUİK verilerine göre, Türkiye’nin 2017 yılındaki kullanılabilir buğday üretimi 20 milyon 317 bin ton. Tüketimi ise 18 milyon 186 bin ton. Son 15 senede üretilen kullanılabilir buğday miktarı, tüketimden 10 milyon ton fazladır. Bu 15 senede 289 milyon ton kullanılabilir buğday üretilirken 279 milyon ton tüketim gerçekleşmiştir. Bu da gösteriyor ki Muhalefet Partilerinin söylem ve demeçleri yanlıştır. Muhalefet Partileri diyorlar ki: “Bunlar ülkeyi buğday ithal eden bir ülke haline getirdiler!” Şimdi onların bu söylemlerini analiz edelim. Bakalım doğrumu söylüyorlar?

TÜRKİYE’DE İHRACAT TOPLAMI, İTHALATTAN FAZLA!

Türkiye buğdayda aynı anda ihracat ve ithalat yapan bir ülke. Son 15 seneye bakıldığında bazı yıllar ithalatın, bazı yıllar ise ihracatın fazla olduğu görülür. İthalatın fazla olduğu sene sayısı 6. Üretimin tüketime yetmediği sene sayısı da 6. 2003-2007 arasını kapsayan 15 yılın toplamında gerçekleşen ithalat ihracat oranına bakıldığında ise ihracat 9,4 milyon ton, fazla gerçekleşmiş.

Türkiye, 2017 yılında 7,5 milyon ton buğday ihraç ederken, 6,1 milyon ton buğdayda  ithal etti. BU 15 senede 48,9 milyon ton buğday ithal edilirken, 58,3 milyon ton  da ihracat gerçekleştirdi. Şimdi Muhalefetin kafasını sulandıran, kamuoyunun kafasını ise bulandıranda bu konu. Madem  elimizde yeteri kadar buğdayımız vardı da neden ithalat yaptınız? Bu sorunun ilk bakışta doğru gibi olduğunu  düşünsek te, doğru olmadığını soruyu analiz ederek anlayabiliriz. Bu konuya yanıt olacak bölümü biraz ileride vereceğiz. Biz önce şu elimizdeki metini tamamlamaya devam edelim:

Türkiye 2017 yılında 7,5 milyon ton buğday ihraç ederken, 6,1 milyon ton buğdayda ithal etti. Bu 15 senede 48,9 milyon ton buğday ithal edilirken, 58,3 milyon ton buğdayda ihraç etti.

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE TÜRKİYE’NİN BU ÜRETİMDE  PAYI  YÜZDE KAÇTIR?

2019/2020 Sezonunda  buğday üretimi geçen yıla göre yaklaşık 30 milyon ton artmıştır. Ülkeler üretim artışı ile geçen yıl azalan stoklarını tamamlamaya yönelmişlerdir. Rusya’daki üretim artı düşük fiyattan dolayı ülkenin ihracatı önemli ölçüde yükselmiştir.

Genel olarak ihracatçı ülke fiyatları güçlü talep artışı ile Aralık ayı boyunca artış göstermiştir.

2019 HASAT SEZONU BUĞDAY ÜRETEN ÜLKELER VE ÜRETİMDEKİ KATKI YÜZDE ORANLARI:

1-Avrupa Birliği Ülkeleri: % 20 Oranında.

2-Çin Halk Cumhuriyeti: % 17      “

3-Hindistan    %13.

4-Rusya  %10.

5-ABD.  % 7.

6-Kanada % 4,

7-Ukrayna  %4

8-Pakistan  %3

9-Arjantin  % 3

10- Türkiye   % 3

11- Diğer Dünya Ülkeleri toplamı: %16

12- Bütün dünya  % 100

(Kaynak IGC)

 

TÜRKİYE MAMUL MADDE İHRACAT RAKAMLARI

Daha önce demiştik ya: “Türkiye’nin Ürettiği buğday madem yetiyorsa, neden buğday ithal ediyor?

İşte bizim bu yazımızın amacı bu soruya doğru yanıt bulmaktı. İşte bu sorunun başlıca yanıtı şudur:

-Ülkemizde buğday üretimi, kendi ihtiyacımıza yetecek düzeydedir. Bununla birlikte ithalat mamul madde ihracatına yönelik dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında yapılmaktadır. Son 18 yılda 59 milyon ton buğday ithalatına karşılık 73 milyon ton buğday karşılığı mamul madde (Un, makarna, bulgur, irmik, bisküvi,) ihracatı yapılmıştır. Değer olarak bakıldığında ihracatımız 12 milyar dolar fazladır

Mamul madde ihracatındaki artış ve bu artışa bağlı olarak sanayicinin hammadde ihtiyacının artması, sezona stokların boş girilmemesi ithalat ihtiyacını doğurmuştur. İşte ileride verilen soruya yanıt budur. Bu gün Türkiye, elindeki ihtiyaç fazlası buğdayla birlikte ithal ettiği buğdayları, sanayiden geçirip, ham maddeyi ürüne dönüştürerek, katma değeri ile birlikte ihraç ederek çok önemli bir meblağda ülkemize döviz sağlamaktadır. Bu konu tenkit ve eleştirilecek bir konu olmayıp, iftihar edilecek bir konudur. Şimdi bu değeri yalanlayan ve eleştiren politikacı sizce doğrumu söylüyor?

İŞTE TÜRKİYEDE ÜÇ YILLIK MAMUL MADDE İHRACATINA DAİR RAKAMLAR:

(Hammadde Buğday Ton:) (Un Ton) (Makarna Ton) (Bulgur Ton) (İrmik:) (Bisküvi: Ton) (Değer Dolar:)

2017-7.374.840 3.489.624 1.055.256 257.298 59.659 442632 2.611.344.00

2018-7.416.177 3.308.362 1.206.750 262.094 80.152 467.961 2.691.954.00

2019-2.985.333 1.172.455 236.830 236.830 75.474 463.740 2.605.905.00

Not: 2018 yılındaki rakamlar, bu istatistiğin yapıldığı tarih ve saata kadar olan verilerdir. Bundan sonraki rakamlar buraya dahil değildir.

Değerli buğday ve Pamuk üreticileri, dışarıya bol miktarda pamuk ve buğday satmamız, bu hammaddelerin maliyet fiyatları ile gerçekleşir. Çünkü dış pazarda rakiplerimiz çoktur. Bu maddeleri ne kadar ucuza mal edersek, dışarıda ki rekabet gücümüz o kadar artar.

 

 

Bu makale 620 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz