Cem GÜNAY - KALLİPOLİS


Konuk Yazar: Cem GÜNAY

e-mail: [email protected]

 

KALLİPOLİS

 

Öncelikle genel olarak “Kallipolis” adı altında antik dünyada birçok şehirler kurulmuş olduğunu belirtelim. Bunlardan sırayla bahsetmek gerekirse; İtalya haritasını çizme şekline benzeterek ülkenin güneyinde Apilia bölgesinde çizmenin topuğunun ucundaki yer alan bugün Gallipoli olarak bilinen bir antik kent, yine aynı coğrafyada sayılabilecek Sicilya adasının doğusunda yer alan farklı bir şehirde Kallipolis olarak adlandırılır. İspanya`nın kuzeydoğusunda günümüzde Katalan eyaleti olarak bilinen yerde Callipolis isimli bir antik yerleşme, yine orta Yunanistan`da antik dönem adlandırmasıyla Lokris bölgesinde yer alan diğer bir antik kentin adıda Kallipolistir.

Bizim Anadolu coğrafyasınada gelirsek bu isim altında üç tane antik kent mevcuttur. Birincisi Çanakkale`nin ilçesi bugün bildiğimiz adıyla Gelibolu, ikincisi Marmaris yakınlarında yine günümüzde Gelibolu olarak adlandırılan yerleşme, diğeri ise Muğla`nın Ula ilçesinde yer alan Kallipolis antik kentidir. Saydığımız bu tüm kentler asıl isim Kalliopolis`ten türetilerek Gelibolu veya Gallipoli gibi değişikliklere uğramıştır. 

Antik devirde Akdeniz coğrafyasında bu kadar çok şehire Kallipolis isminin verilme nedeni  Kallipolis`in Eski Yunanca`da “Güzel Şehir” anlamına gelmesindendir. O dönem içinde güzellik düşüncesi bir çok kavramın isimlendirilmesinde kullanılmasıyla birlikte kent adlarındada görüldüğü gibi sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Hellenistik dönemin (M.Ö.330-M.Ö.30) önemli güçlerinden biri olan Rodos adası, Karia bölgesinin özellikle güney kısımlarını farklı şekillerde hakimiyeti altına almış; ekonomi ve güvenlik odaklı çıkarları sebebiyle, bölgenin fiziksel, kültürel ve politik yapısında önemli değişiklikler yaratmıştır. İşte size bu yazımızda bahsetmek istediğimiz Muğla/Ula`da bulunan antik Kallipolis kentide ister istemez Rodos`un bu hakim gücünden etkilenmiştir.

Antik yazar Flavius Arrianus Kallipolis`ten bahsetmiş ve kentin M.Ö. 334 yılında diğer antik kentler Myndos, Kaunos ve Thera ile  beraber Pers Satrabı (vali) Orontobates tarafından işgal edildiğini belirtmiştir. Kallipolis adı Atina Vergi Listeleri`nde geçmemekle birlikte kentde Hekatomnoslar Hanedanlığına (M.Ö.390-M.Ö.323) ait bir garnizon bulunduğuda belirtilmektedir.

Günümüzde Kallipolis antik yerleşmesine ait bilgiler oldukça sınırlıdır. 1934 yılında Fransız Louis Robert ile 1954 yılında İngiliz George Bean`in yaptığı küçük çaplı yüzay araştırmalarının dışında başka hiç bir çalışma mevcut değildir.

Burada tepelik olarak adlandırabileceğimiz kısımda 7x13m. ölçülerinde bir kule vardır. Doğu tarafta antik devre ait mezar yapıları bulunmaktadır. Kent yakınlarında Roma İmparatoru Domitiana adanmış bir sunak yapısı tespit edilmiştir. Büyük bir olasılıkla sunak yapısının bulunduğu bu yer kutsal bir alana ait olmalıydı. Kallipoliste yapılan araştırmalar neticesinde yüzeyde birçok çanak-çömlek parçaları arasında dalga bezekli Roma Dönemi parçalarıda ele geçmiştir. Ayrıca yine bu araştırmaların sonucunda birkaç Roma sikkeleriyle beraber bir tane bronz Rodos sikkeside bulunmuştur.

 

 

 

Bu makale 240 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz