Kitaplar Arasında :

1- KİTAPLARIN İÇİNDEN:

Sizlere tanıtacağım Hasan Akarsu’nun 2. Eseri:” Kitapların içinden” adını taşıyor. Öğretmen Yayınları arasında sanat dünyasına merhaba diyen bu eser 160 sayfadır. Kapak Tasarımı Barış Mutlu, sayfa düzeni Nazım Mutlu 1. Baskı, Ankara Mayıs 2018. Kitabın konusu 100 kitapla ilgili deyini yazıları yer alıyor.

Değerli şair ve yazar Hasan Akarsu bu okumaya değer yapıtını keyifle okuduğumu belirtmek isterim. “Değerli yazar, Abdülkadir Güler’e içtenlikle “ diyerek bana Tekirdağ’dan armağan etmişlerdir. Öncelikle bu samimi duygularından dolayı teşekkürler diyorum.

Hasan Akarsu kitabının giriş “Sunu” bölümünde şunları yazıyor:” Okumak üzerine bugüne değin söylenmiş her söz, okumanın önemini vurgular. Okumak da bir tutkudur ve küçük yaşlarda alışkanlık kazanmayı gerektirir. Bir kez okumanın tadının sevincine, mutluluğuna diyecek yoktur. Ben de küçük yaşlarda okumanın tadını aldım.” Dedikten sonra Gazi M. Kemal Atatürk’ün okumaya verdiği önemi ve kısa ömründe birçok kitap okuduğunu şöyle anlatıyor: ”Atatürk’ün kısa yaşamında, üstelik cepheden cepheye koşarken 3397 kitap okuduğunu öğrenince bugünkü koşullarda Atatürk’ün daha çok kitap okumamız gerektiğine inandım.” ( s.5) diye yazıyor.

Yazar Hasan Akarsu, okumanın önemini yazdıktan sonra aldığını notlar arasında benim de sevdiğim ve takdir ettiğim şu yazar ve şairlerin geçtiğini gördüm.

Hemen okuduklarımdan, kitapta adı geçenlerden bazılarının veriyorum: Yazar Vedat Günyol, Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu, Orhan Burian, Abdülhak Hamit, Yahya Kemal, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, Yazar Selim İleri, Orhan Kemal, Çelik Gülersoy, Cahit Külebi, Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Halide Edip Adıvar, Abdülhak Şinasi Hisar, Behçet Necatigil, Aydın Boysan, Hasan Özkılıç, Nedim Gürsel, Kemal Bilbaşar, Ozan Osman Baymak, Ozan Ahmet Telli, Ahmet Yorulmaz, Eğitimci Süreyya Güven, Ozan yazar Hasan Yalvaç, Ozan Yazar Rıfat Ilgaz, Hasan Hüseyin Yalvaç. Hüseyin Gazi Ekşioğlu, Mehmet Başaran, Aydın Meriç. Hatice Oya Kuzgun, Attila Er, Mehmet Doğan Karakuş, Güldüren S. Çerikçi, Yazan Fakir Baykurt, Ozan Asım Öztürk, Aydınlı şair dostum Tahsin Şimşek, yazar Ramazan Teknikel ve benim yakından tanıdığım kadim dostum Arslan Bayır’ı görünce nedenli sevindiğimi burada anlatamam. Arslan Bayır, daha önce Adana’da Aykırısanat dergisini çıkarıyordu. Sonradan yaklaşık 14 yıldır Antalya - Alanya‘da çıkardığı Güney'de Sanatı çıkarıyor. Şu andaki bana ulaşan Güncel Sanat Kültür sanat edebiyat dergisi ( Yıl:14, Sayı:79, Temmuz- Ağustos 2022‘- 80 sayfalık bir dergidir. Ben bu derginin Söke temsilcisiyim. Bu zamanda dergi çıkarmak ve yaşatmak her yiğidin harcı değildir. Evet, yazar - ozan Arslan Bayır, başarılı bir öğretmen, üretken bir şair ve yazardır. Eserleriyle edebiyatımızda önemli bir yeri vardır, aynı zamanda sevilen bir imzadır.

Yazar Akarsu adını verdiğim bu şair ve yazarların kitapları hakkında kısa ve özlü bilgiler veriyor. Akıcı, yalın bir Türkçesi vardır. En çok kullandığı sözcüklerden bazıları: Değin, yapıt, tutku, bir kez, anımsamak, özgün, yazın (edebiyat), bellek, öyküsel anlatım, yaşam, yaşamlarını yitirmek, sorunlar, duyumsamak, irdelemek, sevi ve anlatı gibi. Altını çizdiğim sözcükler gözüme çarpıyor. Ayrıca Hasan Akarsu bu yazarlara ait kitaplardan söz ederken yapıcı ve birleştirici bir yanı vardır. Kitap Cevap Çapan’la bitiyor.

2- MEKTUPLARDA YAŞAMAK

Yazar ve şair Hasan Akarsu bir öğretmendir. Mesleğini seven bir insandır. Mesleğinin yanı sıra bir de duygu ve düşüncelerini yazıp kitaplarda topluyor. Bunları da arkadaşlarına, dostlarına armağan ediyor. Şimdi sizlere tanıtmaya çalıştığım kitap “MEKTUPLARDA YAŞAMAK” adlı eseridir. Bu eser Ankara’da Barış Kitap yayınları arasında çıkmıştır. Basım tarihi 2021.Eserin tertemiz bir baskısı ve albenili bir kapak kompozisyonunu görüyoruz. Dostlara mektup götüren altın kanatlı kuşları görüyoruz.

H. Akarsu giriş yazısında mektup konusunda: Mektup türünün günümüzde unutulduğunu gözlüyoruz. Cep telefonları, bilgisayarlar haberleşme biçimlerini değiştirdi, kolaylaştırdı, sıradanlaştırdı. Yazarlarımızın geçmişte yazdıkları mektuplar, bugün yazınımızın en değerli ürünleri oldu diyebiliriz. Bu nedenle bizde ve dünyada ünlenen yazarlar var.

“Aşk ve dostluk üzerine olan mektuplardan ve yazarlarından birkaçını analım: Lili Brik’e Mektuplar - Mayakoski, Genç Bir Şaire Mektuplar- Rilke, bizim yazarlarımızdan; Arkadaşım Orhan Kemal ve Mektupları – Fikret Otyam, Piraye’ye Mektuplar – Nazım Hikmet, Kemal Tahir’e Mapushaneden Mektuplar- Nazım Hikmet, Metin

Yüce’nin Naci Girginsoy’a mektupları ( Maviden Yeşile), Mektupların Tanıklığı - O. Nuri Poyrazoğlu.

Özel mektuplar, yaşanılan dönemin siyasal, ekonomik, düşünsel ve sanatsal dönemin yönlerini yansıtırken tarihe de tanıklık eder. Dostlar arasında, tartışmalar, eleştiriler de olur çoğunlukta. İçtenlik olmayınca dostluk da olmaz. Bana yazılan mektupların bir bölümünü daha önce “Şiirin Kanatlarında” adıyla kitaplaştırmıştım.( Gerçek Yayınları Mayıs 2001). Yaşamlarını yitiren büyüklerimin, dostlarımın mektuplarını, dosyalarda, kalmasın diye “Mektuplarda Yaşamak” adıyla yazınımıza kazandırmak istedim.(s.3)

Bu girişten sonra kendisine gelen mektuplardan söz ediyor. Hasan Akarsu’ya şair – yazar dostlarından gelen mektuplar: Mehmet Başaran, Öğretmeni Sadiye Akay, Güngör Gençay, Burhan Mendi, İsmet Kemal Karadayı, İlhan Karaman, Subutay Hikmet Karahasanoğlu, Uluğ Turanlıoğlu, Süreyya Başer, Osman Nuri Poyrazoğlu, Ali Yüce, Nurettin Ergen, Hüsamettin Bozok, Yusuf Asıl, Nedim Menekşe, Hamdi İlker, Mehmet Çağlıkasap, Bican Tunca, Ahmet Miskioğlu, Nevzat Odyakmaz, Yılmaz Elmas, Ali Karagöz, Melih Elal, Gündoğdu Sarımer, Ruşen Hakkı, İsmail Genç Türk, Recep Bulut, Mehmet Aydın, ve Ana yazılarına yer vermişler. Bunlardan da altı kişi var.

Bu şair ve yazarlarımızın çoğunu yazı ve şiirleriyle sanat ve kültür dergilerinden tanıdığım insanlardır. Bunların içinde 90. sayfada yer alan eğitimci şair ve yazar Mehmet Aydın ağabeyi çok yakından tanıyorum. Mehmet Aydın Aydın- Söke ve Kuşadası'nda yapılan şiir ve kitap günlerinden en üç dört kez gelmişlerdi. Babacan, hoşgörülü bir insandı. Ayrıca ne zaman Ankara’ya gitsem Aydın Eski Milletvekilimiz M. Kemal Yılmaz, Dr. Nurettin Özdemir, şair Şinasi Özdenoğlu ile birlikte TBMM ‘ne gider orada yemek yer, çay, kahve içer ve şiirlerimizden örnekler sunardık. Arşivimde Mehmet Aydın'ın üç, dört mektubu ve imzalı kitapları da vardır. 31 Mart 2016 ‘de kaybettik. Yukarıda adlarını yazdıklarımdan bir kısmı bugün yok aramızda onları da rahmetle anıyorum. Mektuplardan Mehmet Başaran’ın bir mektubunda ( s.6) Aydın Oy’un adı geçiyor. Aydın OY ’u yakından tanıyorum. 1974 Temmuz’unda Ankara’da katıldığım Folklor Araştırmaları Kursunda birlikte idik. Halk bilimi konusunda iyi bir araştırmacı idi. Ne yazık ki O’da şimdi yok aramızda (23 Haziran 1937- 9 Aralık 1997 tarihleri arasında yaşamıştı, rahmetle anıyorum.)

Mektup deyince Eğitimci şair, yazar M. Kemal Yılmaz’ın bir sözü geldi aklıma: Şöyle derdi: Dostlarımıza, arkadaşlarımıza yazdığımız mektuplar, el yazı ve mavi dolma kalemle yazılmalıdır. Var mı mektup gibisi, mektup olsun da çamurdan olsun “ derdi. Yazılan mektuplardan söz ederken eğitimci şair ve yazar ve bir ağabey olarak sevdiğim kadim dostum Mehmet Aydın’ın yazmış olduğu 21 Ekim 2015 –Ankara, tarihli Hasan Akarsu’ya yazmış olduğu mektubundan bir kaç cümle ile sözlerimi bağlamak istiyorum:

Ankara 21 Ekim 2015

“Çok Değerli ve Hakikatli Hasancığım,

Emekli Vali Sayın Fethi Aytaç’la göndermek inceliği gösterdiğiniz her iki kitabınızı da aldım. Onları içe içe okudum. Yüreğinize ve beyninize sağlık. Söylenceler Denizi, büyük bir çalışma ve emek ürünü. Bu kitap, ülkemizin yerleşme yerlerine tarihsel ve söylencesel olarak büyük bir ışık tutuyor.(…)

Sizin Türk dili ve Türk yazınına ciddi olarak bağlılığınızı yürekten kutluyorum. Çok iyi bir kitap okuyucusu olduğunuz yanında, çok nitelikli çağdaş bir eleştirmen olarak da yazın tarihine geçmenizi gönülden dilerim. (…) Kitaplar yoluyla bu tanışıklığımızın hep sürmesini diliyor, ederin bir sevgiyle gözlerinizden öpüyorum.

Mehmet Aydın

(imza)

“Lafı biraz uzattık galiba. Şair-Yazar Hasan Akarsu ta Avrupa- Trakya’dan tüm Anadolu’ya sesleniyor ve sanatçı dostlarına merhaba diyor. Şiirleri, denemeleri, tanıtmaları, eleştiri gibi yazıları Anadolu’da yayımlanan birçok sanat- kültür dergilerinde yayınlanıyor. Ayrıca bir öğretmendir. Kısaca yaşam öyküsü: Hasan Akarsu, çiftçi bir babanın oğlu olup, (Küçükyoncalı Köyü / Saray / Tekirdağ’da 13 Temmuz 1952 doğdu. Edirne Erkek İlköğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra (1970) bir süre ilkokul öğretmeni olarak görev yaptı. Daha sonra İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden (1976) ve Anadolu Üniversitesi Açık Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden (1991) mezun oldu. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı.1999 yılında emekliye ayrıldı. TYS ve Edebiyatçılar Derneği üyesi, halen Tekirdağ’da yaşıyor.

Şiir ve yazıları Kıyı, Saçak, Damla, Yeditepe, Söylem, Aykırı sanat, Güncel Sanat, Ardıçkuşu, Yaba Edebiyat, Çağdaş Türk Dili, Afrodisyas Sanat, Beşparmak, Sincan İstasyonu, Tay, Gerçek Sanat, Varlık, Berfin Bahar Mavi, Şehir gibi dergilerde yazıları, şiirleriyle göründü. Sanat- kültür dalında başarılarından dolayı birçok ödüller aldı. Halk kütüphanelerimize ve sanat dünyasına 100’e yakın kitaba imza atmıştır. Çalışkan, üretken bir yazın eridir. Türk kültürüne, Türk diline hayrandır. Yukarıda adı geçen kitaplarını severek ve keyifle, zevkle okuduğumu belirtmek isterim. Yürekten tebrik eder yaşamında sağlıklı günler diler, çabası, kutlu ve mutlu olsun diyorum.

Meraklısı için:

Barış Kitapevi: 0537.215.72.74

-----------------------------------------------------------------

NOT: Mardin - Derik karayolunda bir TIRIN çarpması sonucunda, meydana gelen bir trafik kazasında 20 vatandaşımızı kaybettik 30 vatandaşımız da yaralıdır. Vefat edenlere Allah'tan rahmet ve acılı ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. A.GÜLER

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Abdülkadir Güler - Mesaj Gönder

#

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Söke Ekspres Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Söke Ekspres Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Söke Ekspres Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Söke Ekspres Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.